Vi har trening som normalt uke 51 (siste uke før jul).
I tillegg er det åpen trening i Leikvollhallen 27. og 29. desember fra 17:00 ti 19:00.  Denne treningen er åpen for alle.